U bevindt zich hier: Eurocept Pharmaceuticals > Privacy

Eurocept Pharmaceuticals - Privacy

Eurocept †behoudt zich het recht voor Uw Informatie te delen teneinde te beantwoorden aan behoorlijk gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar we bij wet verplicht toe worden. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de nationale, staats- of bedrijfsveiligheid op het spel staat (zoals bij de terroristische aanslag op het World Trade Center in september 2001), behoudt Eurocept †zich het recht voor onze volledige gegevensbank van bezoekers en klanten te delen met de aangewezen overheidsdienst.

We kunnen Uw Informatie tevens verschaffen aan een derde in verband met de verkoop, toekenning, toewijzing of andere overdracht van deze website waarmee de informatie verband houdt, in welk geval we zullen eisen dat een dergelijke koper ermee instemt Uw Informatie te behandelen in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Elke derde waarmee we gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht worden gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in dit beleid.

Keuzes:

Toegang en Verbetering

We geven u de mogelijkheid de informatie in uw user account die u ons gaf bij de registratie bij te werken door gebruik te maken van uw persoonlijke paginaconfiguratie. U mag schrapping van uw user account informatie vragen door onze webmaster te contacteren. Inhoud of andere gegevens die u ons verschafte en die niet vervat zit in uw user account, zoals berichten die verschenen zijn op onze forums, kunnen op onze site blijven indien we dit wensen ook al is uw user account geschrapt.

Opzegging van diensten

Om verwijderd te worden uit onze contactlijsten, gelieve naar Eurocept †te schrijven op het volgende adres:

Eurocept BV
aan de Privacy Beheerder
Trapgans 5†
1244 RL ANKEVEEN

Gelieve op te merken dat u nog steeds materialen kan ontvangen terwijl we onze lijsten bijwerken.

Veiligheid.

Zones van deze website die Uw Informatie verzamelen gebruiken standaard secure socket layer (SSL) codering; maar om hiervan te kunnen genieten moet uw browser coderingsbescherming ondersteunen (gevonden in Internet Explorer 3.0 en hoger).

Internationale overdrachten.

Uw Informatie kan internationaal worden overgedragen onder de Eurocept †filialen wereldwijd, handelspartners en agenten zoals uiteengezet in de "Gebruik en Onthullingen" sectie van deze Privacy Verklaring. Bovendien worden alle Eurocept †websites gehost door Eurocept †in een regionaal hosting centrum. Voor websites in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten is het hosting centrum gevestigd in het Eurocept †filiaal in het V.K. Voor alle andere websites over heel de wereld, ligt het hosting center in het Eurocept †filiaal in Indianapolis, Indiana, Verenigde Staten. Dit betekent dat Uw In formatie die u verschaft evenals de andere informatie uiteengezet in de sectie "verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie", automatisch wordt overgedragen naar dergelijke hosting centers voor onderhoud.

Andere belangrijke informatie

Minderjarigen.

U moet er zich van bewust zijn dat deze site niet bedoeld is voor, of ontworpen werd om individuen aan te trekken jonger dan 18 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van eender welke persoon waarvan we weten dat hij/zij jonger is dan 18 jaar.

Gevoelige Gegevens.

Deze website verzamelt en verwerkt enkel persoonlijke informatie, die raciale of etnische origine, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen en vakbondslidmaatschap bekendmaakt en die gegevens verwerkt met betrekking tot gezondheid, seksleven of criminele veroordelingen, met uw expliciete toestemming, en enkel in de mate die nodig is voor het functioneren van de site of de dienst aangeboden op de site.

Links naar andere sites.

Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen omvat deze website momenteel links naar een aantal sites die volgens ons nuttige informatie kunnen verschaffen. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op die sites. We raden aan die sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun beleid inzake privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verdeling. Eurocept †kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke handelingen door of inhoud van dergelijke derden sites.

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring.

We kunnen van tijd tot tijd deze Website Privacy Verklaring bijwerken. Wanneer we deze bijwerken zullen we het bijgewerkte beleid beschikbaar maken, te uwer informatie, op deze pagina. We zullen een voorafgaande kennisgeving verschaffen van 30 dagen voor de inwerkingtreding van het nieuwe beleid.

Laatste update: 10 oktober 2007

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben over dit Beleid of onze website, aarzel dan niet ons te contacteren de post naar:

Eurocept BV
aan de Privacy Beheerder
Trapgans 5†
1244 RL ANKEVEEN

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 2015-05-08.