Anesthesie

Het woord anesthesie komt oorspronkelijk uit het Grieks en betekent “geen gewaarwording”.

Anesthesie is een verzamelnaam voor alle soorten verdovingen rondom medische ingrepen en onderzoeken. De medisch specialisten worden anesthesisten of anesthesiologen genoemd. Zij houden zich ook bezig met de conditie van de patiënt tijdens een medische ingreep of onderzoek.

Er zijn verschillende vormen van anesthesie

– algehele anesthesie (narcose)
– regionale anesthesie (verdoving in een groot gedeelte van het lichaam)
– lokale anesthesie (plaatselijke verdoving in een klein gedeelte van het lichaam)

Anesthesie wordt sinds het midden van de negentiende eeuw toegepast. Zonder anesthesie zou er minder geopereerd kunnen worden. Anesthesie vraagt dan ook om deskundige, goed opgeleide en getrainde artsen die de patiënt goed in de gaten houden voor, na en tijdens de operatie. De anesthesioloog is zowel verantwoordelijk voor de narcose als voor de pijnbestrijding voor, na en tijdens de operatie. Eurocept Pharmaceuticals vindt het belangrijk dat patiënten snel herstellen en pijnvrij naar huis kunnen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!