Oncologie

Oncologie omvat het kennisgebied en de behandeling van kanker. Eurocept Pharmaceuticals heeft een bijzondere focus op geneesmiddelen voor de behandeling van oncologische aandoeningen, zoals leukemie en aanverwante aandoeningen, zoals infecties en bijwerkingen ten gevolge van de behandeling.

Dit therapeutische gebied maakt een grote ontwikkeling door waarbij de verwachting is dat in de toekomst een steeds groter deel van de behandeling thuis kan plaatsvinden. In combinatie met Eurocept Homecare is Eurocept Pharmaceuticals hiervoor uitgerust.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!