Pijnbestrijding

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt pijn gedefinieerd als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.
Pijn is subjectief. Voor de een is iets pijnlijk, voor de ander juist helemaal niet. Vele factoren (lichamelijke, psychische en sociale) bepalen uiteindelijk de ernst van de pijn.

Nociceptieve pijn

Nociceptieve pijn is pijn die voortkomt uit actuele of dreigende schade aan niet-neurogeen weefsel en is het gevolg van activatie van nociceptoren (Referentie: Behandelstandaard Pijn NHG).

Neuropatische pijn

Neuropathische pijn is het gevolg van een beschadiging of ziekte van het perifere of het centrale zenuwstelsel en kan zich uiten als een abnormale pijnervaring of een overgevoeligheid voor prikkels die normaal geen pijn veroorzaken. Kenmerken van neuropathische pijn zijn: brandend, prikkelend of tintelend van aard, gevoel van ‘elektrische schokken’, doof gevoel, overgevoeligheid bij aanraking, overgevoeligheid voor warmte of koude (Referentie: Behandelstandaard Pijn NHG).

TENS

TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische stroompje door de huid heen (transcutaan) worden gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimuleren) om de pijn te verminderen.
TENS wordt gegeven met een apparaatje met batterijen waaraan twee kabeltjes zijn verbonden met elk aan de uiteinden een plaatje (elektrode) die op de huid kunnen worden geplakt. Deze elektrodes geven door de huid elektrische stroompjes af waarvan de patiënt de sterkte zelf via het apparaatje kan regelen. De patiënt krijgt instructie in het gebruik van TENS, waardoor hij/zij het zelf thuis kan toepassen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!